Books · Science fiction

Tau Zero

Tau Zero er en roman af amerikaneren Poul Anderson fra 1970. Romanen handler om en besætning på 25 mænd og 25 kvinder, heriblandt Charles Reymont, Ingrid Lindgren, Chi-Yuen og kaptajnen Lars Telander der drager ud på en interstellar rejse. Rejsen er planlagt til at vare 5 år og går til en planet der kredser om stjernen Beta Virgilis 32 lysår fra jorden. Her er det meningen at de skal grundlægge en ny koloni.

De rejser i et rumfartøj ved navn: “Leonora Christine”, som er en såkaldt Bussard ramjet, der ikke medbringer eget brændstof, men indsuger den interstellare gas, og bruger det  som drivmiddel i stedet.

På et tidspunkt sker der et havari, således at  “Leonora Christine” ikke kan bremse, men kun accelerere. Efterhånden som hastigheden kommer nærmere og nærmere til lysets hastighed, så begynder tiden at gå langsommere og langsommere for besætningen. Selv oplever de derimod at tiden inden i Leonore Christine går normalt, men at tiden udenfor går hurtigere og hurtigere. Det er et af aspekterne af Einsteins relativitetsteori.

Mandskabet oplever at der går først år, siden tusindvis af år, millioner af år og tilsidst milliarder af år udenfor, mens der kun går få timer, minutter eller sekunder indenfor i rumfartøjet. De flyver ud af mælkevejen og flyver gennem andre galakser på få minutter, og de bevæger sig fra den ene galaksehob til den næste på en uges tid.

Til sidst går tiden så hurtigt udenfor, at universet ældes kraftigt, stopper med at udvide sig og begynder at trække sig sammen til en singularitet, som Leonora Christine grundet sin bevægelsesenergi dog undslipper. Universet ekspanderer så igen i et nyt “Big bang”. Det er nu lykkes at reparere fejlen, således at rumfartøjet igen kan bremse. Det ender med at besætningen finder en passende planet i det nye univers, som de lander på og grundlægger en ny koloni.

Romanen er en klassiker indenfor genren “Hård science fiction”, da den så vidt muligt overholder de fysiske love, men undersøger hvad der sker når de føres ud i ekstremerne. Man skal nok interessere sig for naturlovene for at læse romanen, da der bruges en del tid på at forklare tekniske og videnskabelige ting vedrørende disse.

En anden interessant ting er at romanen foregår i en slags parallel verden, hvor det ikke er USA der er den ledende nation og supermagt, men derimod Sverige. Engelsk er ikke det førende verdenssprog, det er svensk !

Tau Zero findes ikke i en dansk oversættelse, men kan f.eks. læses på engelsk.

En anden dansk anmeldelse af romanen kan læses her:
http://interstellar.dk/2010/01/23/tau-zero.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s