Økonomi

Lighed

Bogen “Lighed” af Richard Wilkinson og Kate Pickett handler om at hvis et samfunds goder er relativt mere ligeligt fordelt, så gavner det ikke kun de fattige men også de rige. Lande hvor der er stor ulighed er mere plaget af vold, teenagegraviditet, angst, helbredsproblemer, stofmisbrug  og mange andre problemer. Det der er afgørende er altså ikke så meget hvor rigt elle fattigt et land er, men istedet hvor ligeligt goderne er fordelt.

USA er for eksempel et af verdens rigeste lande, men det er også et land hvor goderne er relativt mere  skævt fordelt end i mange andre rige lande.
Det kan være en forklaring på hvorfor USA er mere plaget af stofmisbrug, vold, og teenagegraviditeter end f.eks. de skandinaviske lande eller Canada.

Ofte gange har jeg tænkt på at jeg lever i et af de bedste lande i den bedste tid. Hvis jeg skulle leve i en periode i fortiden, så skulle det enten være efter anden verdenskrig eller også skulle det være før landbruget blev indført, dvs. i den ældre stenalder. I hele den mellemliggende periode, var samfundene for fattige, for ulige, og for voldelige.

(Jeg vil skrive mere om denne bog senere)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s