Bøger · Books · Folkemusik · Folkevise · Middelalderen · Musik

Ballader – Sveriges medeltida ballader i urval

Gidlunds förlag og Svenskt visarkiv: “Ballader – Sveriges medeltida ballader i urval”, 2000 Bogen indeholder tekst og noder til følgende ballader: NATURMYTISKA VISOR Varulven (SMB 6) Lindormen (SMB 11) De två systrana (SMB 13) Den förtrollade barnaföderskan (Silibrand, SMB 14)) Ungersven och havsfrun (SMB 21) Harpans kraft (SMB 22) Den bergtagne (I) (SMB 24) Den… Continue reading Ballader – Sveriges medeltida ballader i urval